Informace o závodních prohlídkách

Upozorňujeme zaměstnavatele, že k provedení závodní prohlídky zaměstnanců je nezbytný výpis z dokumentace registrujícího lékaře, který má všechny zákonem dané náležitosti. Bez výpisu z dokumentace nebude prohlídka provedena.
Dále je nutné, aby si zaměstnanci k závodní prohlídce donesli kompletně vyplněnou žádost o prohlídku, ve které jsou srozumitelně uvedeny rizikové faktory včetně kategorizace, druh práce i její režim. 
Pokud podnik využívá vlastní žádost, jejíž součástí je i posudek lékaře, je nutno přinést 2 kopie - jedna kopie s vyplněnými rizikovými faktory zůstává součástí dokumentace lékaře! 
 
 

Kontakt

MeditrinePraktik s.r.o.

MUDr. František Ševčík
MUDr. Irena Zelníčková
9. května 9
Zbýšov
664 11


546 431 440
606 569 769