06.12.2019 13:41

Elektronická neschopenka - co se mění pro pacienty

Od 1.1.2020 je zavedená povinnost vystavovat rozhodnutí o pracovní neschpnosti pouze elektronickou formou. Změny pro klienty práce neschopné jsou následující:

1. nemocný nedostává do rukou žádné potvrzení pro zaměstnavatele, papírově obdrží pouze průkaz práce neschopného, tedy II,. díl PN, který slouží k záznamu kontrol a průkazu neschopnosti, po ukončení PN zůstává nemocnému, neodevzdává se.

2. Potvrzení o trvání PN  = tzv. "lístek na peníze" nemocný nedostává do rukou, je odesílán - 

          poprvé: 14. den PN

          následně:. - dále pak jedenkrát v měsíci bez ohledu na datum (tedy již ne k poslednímu pracovnímu dni v měsíci).  Pokud bude účtárna požadovat lístek na peníze mimo stanovenou kontrolu, tedy např. k poslednímu pracovnímu dni v měsíci, bude vystavení a odeslání tohoto formuláře zpoplatněno částkou 200,- Kč za nadstandardní službu mimo zákonnou povinnost.

3.Ukončení PN bude taktéž odesíláno elektronicky, nemocný již nedostává ukončení do rukou, zaměstnavateli jej neodevzdává.

4.Nejdůležitější změna pro pacienty - dle zákona 187/2006 rozhodnutí o vystavení pracovní neschopnosti vydává lékař, který pacienta vyšetří jako PRVNÍ (s výjimkou pohotovosti a záchranky) a zjistí indikaci k PN. Tento zákon byl dosud ambulantními specialisty obcházen, pacientům byl udáván jako důvod nenafasování formulářů od OSSZ. Od 1.1. tato výmluva odpadá, vzhledem ke skutečnosti, že PN může vystavit každý, kdo vlastní počítač. Týká se to zejména chirurgií, ortopedií, neurologií a dalších ambulancí, kde jste vyšetřeni např. po úrazu či bolesti zad. Každý, kdo pacientovi při vyšetření doporučí klidový režim, MUSÍ mu zároveň vystavit PN. Trvejte na vystavení PN v ambulanci prvního vyšetření, vystavení u praktického lékaře na základě rozhodnutí jiného lékaře již od 1.1. nebude možné. Lékař má povinnost PN vystavit, portál OSSZ je přístupný všem bez ohledu na vlastnictví lékařského software. Kontroly jsou pak u lékaře, který PN vystavil až do chvíle, kdy nebude třeba další kontrola u specialisty, pak je možné  PN ukončit či předat praktickému lékaři.

 

—————

Zpět


Kontakt

MeditrinePraktik s.r.o.

MUDr. František Ševčík
MUDr. Irena Zelníčková
9. května 9
Zbýšov
664 11


546 431 440
606 569 769