Administrativní úkony

Administrativní práce jako vypsání formulářů pro lázeňskou léčbu, lékařských zpráv formulářů pojistného  plnění, pořízení výpisu z dokumentace a jiné časově náročné administrativní úkony provádíme v termínu cca 14 dní.

Od 1.4.2012 nelze ze zákona půjčovat pacientům celou dokumentaci, informování závodních lékařů je možné pouze formou výpisu z dokumentace nebo osobním nahlédnutím do záznamů v místě ordinace.


Kontakt

MeditrinePraktik s.r.o.

MUDr. František Ševčík
MUDr. Irena Zelníčková
9. května 9
Zbýšov
664 11


546 431 440
606 569 769